Sưu tầm 10 truyện cười hay nhất

truyen_cuoi

Dưới đây không chỉ khiến chúng ta phì cười, mà, những câu chuyện đầy chất "ranh ma" này còn "khoáy" vào những cố tật trong con người bằng những tình huống cực kỳ oái ăm.     1.Bớt 5 đô …

Xem chi tiết dự án